Image

ONNISTU SOMESSA
Osa 1 | Instagram haltuun

21.08.2021 | ValtakuntaDesigner

MIKÄ ON INSTAGRAM ELI INSTA

Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto, joka on saavuttanut valtavan suosion. Instagramiin eli puhekielellä Instaan ladataan siis kuvia, joita muut internetin käyttäjät pääsevät helposti katsomaan ja tykkäämään.

Kuitenkin hyvillä asioilla on myös varjopuolensa ja instassa tämä varjo on siinä, että nykysin instan sisältötulva on valtava. Nykypäivänä myös ihmiset haluavat löytää juuri heille suunnattua sisältöä, joten omassa profiilissa pitäisi pystyä vakuuttamaan oma kohderyhmä nopeasti ja erottautumaan joukosta. Siksi on hyvä miettiä sitä miten erottua edukseen ja siten saada ihmiset kiinnostumaan sisällöistämme instassa.

NIMI JA PROFIILIKUVA

Jos olet lukenut aikaisemman kirjoitukseni, mikä käsitteli brändäystä ja visuaalista ilmettä, niin ymmärrät miksi lähdemme liikkeellä nimestä ja profiilikuvasta.

1. Hyvä käyttäjänimi:

 • 1. HELPPO MUISTAA | JÄÄ MIELEEN
 • 2. HENKILÖKOHTAINEN JA YRITYSTILI
  Henkilökohtainen tili
  - nimi sisältää usein käyttäjän nimen tai siitä johdetun muunnelman (itselläni @ossilehtovuori)
  Yritystili
  - Yrityksen nimi tilin nimenä (usein ilman yritysmuodon tunnistekirjaimia - @ValtakuntaDesigner)
 • 3. AIHE JA AVAINSANAT
  - Nimeen liitettävä aihe ja avainsanat ovat on syytä valita huolella, sillä ne kertovat muille instan käyttäjille tilin sisällöstä oleellisimmat asiat.

2. Hyvä profiilikuva:

 • 1. HENKILÖKOHTAINEN JA YRITYSTILI
  Henkilökohtainen tili
  - sisältää usein kuvan käyttäjistä itsestään
  Yritystili
  - Yritystili sisältää usein kuvan yrityksen logosta - voi olla myös muunnelma (kts. instagram.com/valtakuntadesigner).
  - Yritystiliin profiilikuvassa (kuten myös logossa) on syytä muistaa tekijänoikeudelliset seikat (kts. kts. tekijänoikeuksista täältä).
 • 2. KUVA JA KUVAN LAATU
  Kuva
  - Valitse kuvat niin että henkilökohtainen ja yritystili erottuvat toisistaan. Tämä on tärkeää siksi, että seuraajat ymmärtävät mitä tiliä seuraavat ja näin saat oikealaista näkyvyyttä tilleillesi.
  Kuvan laatu
  - Profiilikuvan tulee olla teknisesti riittävän laadukas, jotta se näyttää edustavalta erilaisilla ja kokoisilla näytöillä (mobiili, tabletti ja tietokone).

BIO - TÄRKEIN YKSITTÄINEN OSA-ALUE

Bio on yksi tärkeimmistä osioista, jonka avulla sinulla on mahdollista puhutella yleisöä ja vakuuttaa heidät siitä, että tiliisi kannattaa tutustua tarkemmin. Bio:a on vaikea määritellä suomeksi, mutta yksinkertaistettuna se on Instagram-tilin profiiliteksti.

Bio:n suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä se on ikään kuin tilisi pitchaus, jonka perustella tulevat some-seuraajasi saavat käsityksen mistä tililläsi on kysymys. Siksi bio pitäisi aina kirjoittaa niin, että asettuu tilin seuraajien asemaan, jotta pystyy hahmottamaan sen miten seuraajat näkevät tilin. Liian usein bio luodaan omasta ajatuksesta seuraajat unohtaen ja näin heinokin bio menettää vetovoimaansa.

Bio:n luomisen / päivitämisen muistisäännöt

 • 1. TILISI IDEA
  - Lyhyt ja ytimekäs kuvaus, jossa tilin idea ja olemassa olon syy paljastuu
 • 2. TILIN TARKEMPI KUVAUS
  - Luo tilillesi vakio ns. oma hastag eli tunniste #
  - Teemojen esittely
  - Tittlelit ja amattinimikkeet
  - Muut seuraajien kannlta tärkeät tilitiedot
 • 3. AKTIVOI SEURAAJAT
  - Aktivoi eli ohjaa seuraajasi tekemään jotain joko instassa tai muualla verkossa:
  - INSTASSA: Story, Reels (kelat) ja IG TV
  - MUUALLA VERKOSSA: omat verkkosivut, muut somealustat jne.

JULKAISUT INSTASSA

Kun olet luonut itsellesi tai yrityksellesi insta-tilin, niin on aika aloittaa se kaikkein oleellisin eli sisällön tuottaminen instaan. Kuten alussa mainitsin, niin instagram on kuvapalvelu ja sen sisältö kostuu instan feedissä eli syötteessä julkaistavista materiaaleista.

Feedissä voit julkaista:

 • 1. REELSEJÄ eli KELOJA
  - Reelsit ovat lyhyitä n. 30-60s. vdeoita
 • 2. KUVIA
  - somemainontaa yrityksellesi
  - tekstiä sisältävää kuvaa, jossa mainostetaan vaikkapa uuden podcast-jakson sisältöä
 • 3. INSTAGRAM LIVE ELI SUORAT VIDEOLÄHETYKSET
  - webinaarit / seminaarit / luennot / oppitunnit
  - tapahtumien suorat lähetykset
  - JÄTÄ NÄMÄ LIVE-videot näkyviin IG TV:n kautta liven loppumisen jälkeen myöhempään katseluun.
 • 4. KARUSELLEJA
  - yhteen feedijulkaisuun poimittu useampi kuva, jolloin ei tarvitse julkaista samasta tilanteesta montaa erillistä julkaisua
  - vangitsee seuraajat pidemmäksi aikaa ja tämä on positiivinen asia tilejä ja niiden suosiota mittaavien algoritmien näkökulmasta (parantaa näkyvyyttä hakuehdotuksissa).

Nyt olemme käyneet Instagramin eli Instan käyttöä olennaisilta osilta lävitse. Jos haluat olla menestyvä sisällöntuottaja Instassa, saada julkaisuideoita ja/tai tarvitset apua Instan teknisten haasteiden kanssa, niin Ota rohkeasti yhteyttä.Ota rohkeasti yhteyttä.

valtakuntadesigner allekirjoitus


BRÄNDI JA VISUAALINEN ILME

15.08.2021 | ValtakuntaDesigner

MIKSI BRÄNDI JA VISUAALINEN ILME?

Olet ajatellut perustaa brändin eli tuotteen tai tuotemerkin yritykselle, henkilölle tai muulle vastaavalle, jolle on näin ollen syntymässä esimerkiksi markkinoinnin avulla, yleistä tunnettavuutta (LÄHDE: Wikipedia). Silloin lähdemme liikkeelle mielikuvasta, jota tuleva henkilökohtainen tai yrityksen brändi voisi ilmentää ja tuoda esille.

Mennessämme vaatekauppaan ostamaan t-paidan, emme useinkaan mietti asiaa syvällisesti etukäteen. Mutta kun olemme menossa autokauppaan, niin tilanne on toisenlainen. Miksi? Tämä johtuu siitä, että pienen taloudellisen riskin hankinnat yms. voi toteuttaa helpommin spontaanisti kuin suuremman riskin.

Sama ajatusmalli pätee brändiin. Kun ajattelemme omaa henkilökohtaista tai sen yrityksen, jonka olemme ajatelleet perustaa, brändiä, mietimme sitä mitä haluamme tuoda itsestämme esille tai mitä yrityksemme tulee tarjoamaan asiakkailleen. Mutta vaikka kysymyksessä saattaa olla sijoitus elämäämme varten esim. yrittäjyyden kautta, niin silti toimimme usein kuin vaatekaupassa t-paidan kanssa. Olemme niin fokusoituneita ideaamme, että emme pysty ajattelemaan selkeästi. Tässä tilanteessa emme siis pysähdy ajattelemaan sitä mitä lukijamme, palvelumme käyttäjät ja asiakkaat näkevät, kun he päätyvyvät esim. lukemaan henkilökohtaista blogiamme tai tekemisiin yrityksemme kanssa. Silloin kuvaan tulee mukaan sana- ja ajatushirviö visuaalinen ilme.

MITÄ ON BRÄNDI JA VISUAALINEN ILME?

Karrikoidusti voidaan todeta, että brändi ja visuaalinen ilme ovat yhtä tärkeitä kuin se lopullinen päämäärä, jonka haluamme saavuttaa. Ajatellaanpa vaikka Hennes & Mauritz AB:tä. Monet meistä joutuvat miettimään kahdesti, mistä on kysymys, kun kuulemme/näemme tuon pitkän nimen, mutta lyhenteen HM:n kuullessamme/nähdessämme valot syttyvät heti. Toinen erittäin hyvä esimerkki toimivasta brändistä ja visuualisesta ilmeestä on McDonald's. Useimpien meistä ei tarvitse edes nähdä McDonald's:in yrityksen nimeä kirjoitettuna, sillä meille riittää pelkän kultaisen kaari m-logon näkeminen. Sen nähdessämme tiedämme heti mistä on kysmys. Näin ollen voidaan sanoa, että mitä selkeämpi ja yhdenmukaisempi visuaalinen identiteettimme ja ilmeemme on sekä henkilökohtaisesti että yrityksellämme kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, sen paremmat mahdollisuudet meillä ja yrityksellämme on erottua ja menestyä.

 • En tiedä keitä olette
 • En tunne yritrystänne
 • En tiedä mitä varten yrityksenne on olemassa
 • En tunne yritryksenne asikaskuntaa
 • En tunne yritryksenne ennätystä / voittoa
 • En tunne yritryksenne mainetta
 • Jote - mitä halusittekaan myydä minulle?

MILLAINEN ON HYVÄ VISUAALINEN ILME?

Erilaisia henkilökohtaisia brändejä ja yrityksiä ja niiden visuaalisia ilmeitä määräitellään usein mielikuvien kautta. Tämä johtuu siitä, että ihmiset tekevät osto- yms. päätöksensä usein ennalta muodostuneiden mielikuviensa kautta. Ja näin tapahtuu, koska monille arkielämämme asioille on muodostunut toimintaamme ohjaavat, standardisoivat mielikuvat.

Brändiin ja visuaaliseen ilmeeseen kannattaa siis panostaa. Sanonta kuuluu, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Samoin oman henkilökohtaisen tai yrityksen brändin kohdalla on syytä miettiä, miten sen saisi näyttämään ammattimaiselta ja samalla asialliselta niin verkkojulkaisuissa kuin myös printtimediassa. Tällainen huolellinen suunnittelu on tarpeen. Lähtiessämme vain ns. umpimähkään hankkimaan itsellmme ja/tai yrityksellemme hienoa logoa ja/tai verkkosivustoa, emme tule useinkaan ajatelleeksi sitä miten näillä hankinnoilla voisimme parhairten tuoda esiin sitä ammattimaista osaamista, jota meillä on. Näin emme saavuta kaivattua näkyvyyttä ja tunettavuutta. Kuten McDonald's:in tapauksessa, hyvin suunniteltu brändäys ja visuaalinen ilme on ollut kaiken a ja o tunnettavuuden suhteen. Eli jos on aikeissa perustaa karkkikaupan, niin silloin värimaailma on täysin erilainen kuin jos toimialana olisi vaikkapa lakitoimistopalvelut. Tai jos henkilökohtaisen blogin aiheena on koodaminen ja siihen liittyvät asiat, niin silloin sen kuvitus ja muu visauulisuus eroaa usein merkittävästi muotiblogien visuaalisuudesta.

HANKI ITSELLESI JA/TAI YRITYKSELLESI VISUAALINEN ILME

Jos nyt kiinnostuit ja haluat löytää keinoja siihen, miten voisit erottua massasta aikana, jolloin kaikilla on mahdollisuus suhteellisen helposti luoda edes jonkinlaista visuaalisuutta, niin ota rohkasti yhteyttä. Luomme sinulle ja/tai tai yrityksellesi brändin ja visuaalisen ilmeen värimaailmasuunnittelusta aina valmiisiin elementteihin asti. Näin varmistetaan ideasi näkyvyys edustavasti ja ammattitaidolla.

Ota rohkeasti yhteyttä.Ota rohkeasti yhteyttä.

valtakuntadesigner allekirjoitus