Image

Oppimispäiväkirja | elokuu 2021

Elokuu 2021 | vko 32

Yleistä opiskelusta

Aloitin opinnot Raision seudun koulutuskuntayhtymässä eli Rasekossa 09.08.2021. Ryhmämme on TE-palveluiden / kuntakokeilun työvoimapoliittinen koulutusryhmä ja siihen kuuluu useita eri kansallisuuksien edustajia. Ryhmässä on hyvä ja kannustava ilmapiiri. Kaikki tulevat hyvin juttuun keskenään, mikä on opiskelumotivaation kannalta oleellista, sillä ryhmämme muodostuu aikuisopiskelijoista ja monilla meistä on jo aikaa siitä, kun olemme viimeksi opiskelleet.

Mitä opiskelin?

Alkuviikon opiskelin resurssinhallintaa, jossa opettelin käyttämään Raseko digitaalisia oppimisympäristöjä:

 1. portal.office.com
 2. wilma
 3. it's learning

Loppuviikolla aiheena oli tekstinkäsittelyä, ja sain luvan käydä kurssin loppuun itsenäisenä opiskeluna. Lisäksi perjantaina oli YTO-aineiden lähtötasotenttejä. Monet (etenkin ulkomaalaiset) ryhmämme jäsenet olivat hieman huolissaan / peloissaan. Itse en kummemmin uhrannut ajatusta asialla, vaan päätin osallistua katsotaan mitä eteen tulee-asenteella.

Mitä opin?

Olin jo kesällä ensimmäisessä alku-teams-haastattelussa vastuuopettajamme Sannan ja TE-palveluiden vastuuvirkailijan kanssa keskustellut siitä, että jos minut valittaisiin Rasekoon, niin osaamiseni taso on melko korkealla tasolla. Tämä tarkoittaisi sitä, että joillain oppitunneilla saattaisin kokea turhautumista, sillä osalla ryhmästä lähtätaso opiskeluun ei olisi yhtä korkealla ja siksi he eivät pystyisi etenemään yhtä nopeasti kuin minä. Tämä on ollut koko elokuun tärkein ja paras anti koulussa. Olen palannut tähän aina silloin, kun olen kohdannut sen tosiasian, että todella olen lähtötasoltani korkealla tasolla suhteessa tämän hetkisiin opintoihini.

Sannan ajatus alku-teams-haastettelussa on ohjannut omaa polkuani Rasekossa. Niinpä jo ensimmäisen vkon to/pe aikana oli muiden opiskelijoiden taholta tullut ehdotuksia siitä, että minut valittaisiin ryhmämme ns. "linkki"-opiskelijaksi.


Elokuu 2021 | vko 33

Yleistä opiskelusta

Tällä viikolla minulla oli vain yksi lähiopetuspäivä. Muut päivät olivat joko etäopetusta tai itsenäistä opiskelua.

Mitä opiskelin?

Maanantaina ja perjantaina opiskelin itsenäisesti tekstinkäsittelyä. Tiistaina oli ainoa lähioptuspäivä, aineena asiakaspalveluenglanti. Torstaina jatkoimme teams-etäopetuksessa englantia.

Mitä opin?

En edelleenkään kokenut oppineeni mitään uutta mitä tulee varsinaisiin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin. Tämä ei silti tuntunut negatiiviselta, sillä tiedän jatkossa eteeni tulevan aineita ja aiheita, joissa saan oppia uutta.

Viikon merkittävin havainto oli se, että luokan ulkopuolella opiskelu ei ole minulle se paras vaihtoehto. Olen sosiaalinen persoona ja siksi tykkään tavata ihmisiä. Lähiopetuksessa näin tapahtuu ja tämä lisää opiskelumotivaatiotani. Lisäksi lähiopetuksessa saan käyttää oppimaani (ennen kaikkea digitaalisten ympäristöjen kohdalla) auttaakseni muita ja näin luoda sitä positiivista ilmpiiriä, jonka olimme ottaneet yhdeksi ryhmämme huoneentaulun kohdaksi.


Elokuu 2021 | vko 34

Yleistä opiskelusta

Tällä viikolla minulla olikin sitten vain yksi etäopiskelupäivä, joka oli maanantaina itsenäistä opiskelua. Tiistaista perjantaihin olin lähiopetuksessa Rasekossa.

Mitä opiskelin?

Maanantaina itsenäisen opiskelun päivässä opettelin resurssien hallintaa erilaisten its' learning harjoitteiden avulla. Tiistaina ja keskiviikkona aiheena oli johdatus yrityksen talouteen. Torstaina opiskelin MS Excel:iä ja perjantaina oli YTO-aineiden haastattelu- / Excel-päivä.

Mitä opin?

YTO-aineista sain vaadittavat (ja valinnaiset) osp:t |

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi- arvosana 5
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä - arvosana 3
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti - arvosana 5
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä - arvosana 5
 • Taide ja luova ilmaisu - arvosana 5
 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen - arvosana 1
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen - arvosana 1
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen - arvosana 5
  • Työelämässä toimiminen - arvosana 5
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - arvosana 5
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen - arvosana 5
  • Kestävän kehityksen edistäminen - arvosana 5

Tiistai ja keskiviikko olivat oppimisen suhteen eniten uutta. Koska en vielä ole kohdannut haasteita digitaalisissa opinnoissa, niin tämä varsinainen aihe eli taloushallinto on alue, jossa tietoni ja osaamiseni saa ja pitää karttua. Nämä päivät osoittivat minulle, että en suinkaan ole turhaan täällä, vaan todellakin oppimassa uutta.


Muuta | elokuu 2021

Huomioita opiskelusta

Eräs asia on ollut mielessäni alusta asti. Nimittäin juuri tuo lähtötason erilaisuus oppilaiden kesken. Siksi päätin, että pyrin mukaan lähiopetukseen, vaikka näin alkuun en siellä ehkäpä oppisikaan uutta, jotta voin käyttää osaamistani muiden auttamiseen ja näin ennaltaehkäistä sitä turhautumista, joka johtaa oppimismotivaation laskuun.

Havaintojeni pohjalta tein sen johtopäätelmän, että opettajat eivät realistisesti voi nähdä ja havainnoida kaikkea. Esimerkiksi viikon 34 torstainen Excel-päivä oli yksi sekavimmista, sillä opettajallamme oli erilainen käsitys siitä, millä tasolla digi- ja oppimisympäristön hallintamme on. Tästä keskustelin vastuuopettajamme Sannan kanssa, sillä kenenkään ei pitäisi miettiä opiskelujensa mielekkyyttä ja sien myötä jatkoa vain sen perusteella että digitaaliset asiat hiertävät.

Ihmisten erilaiset vahvuudet ovat LIPTTAHA-08.2021:n iso rikkaus. Hyvässä tiimissä on kaikenlaisia ihmisiä, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia.

Ossi Lehtovuori
LIPTTAHA-08.2021